Ombyggnad

Bengt Jeppsson Byggnads AB

Vellinge Kommun StadsbildsprisBengt Jeppsson Byggnads AB ägde fastigheten under åren 1996 till 2011. De gamla fabrikslokalerna rustades upp och byggdes om till kontor.

1998 gick Vellinge Stadsbildspris till Bengt Jeppsson Byggnads AB och New Line Arkitekter för ombyggnaden av Vellinge Spritfabrik med motiveringen:

»Vid ombyggnaden har stor respekt visats för husets rustika och nyttobetonade karaktär. Fasaden är i stort sett intakt. Inredningen präglas av återbruk och återhållsamhet, vilket resulterat i en charmig och trivsam miljö. Det är av stor betydelse för Vellinge att en välkänd industribyggnad bevaras på detta sätt