Kontakta – Förvaltnings AB Kajutan

Förvaltnings AB Kajutan i Malmö

Anders Olsson

Postadress:            Besöksadress:
Box 5093                Salongsgatan 48
200 71 Malmö       211 16  Malmö

mob.       +46 (0) 709 – 60 95 00
tel.          +46 (0) 40 – 12 19 00
fax.         +46 (0) 40 – 12 19 32